YOU, ME, (VIR)US – Martine Sonneveld (Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam) “De essentie van ons werk verandert niet, er liggen wel kansen om zaken te versnellen”

Door: Barbara van Baarsel (Buro Barcode)

In deze portrettenreeks spreken we met mensen uit de bouwsector. We zijn in gesprek met brancheverenigingen, bouwbedrijven, ingenieurs, bestuurders, vastgoedexperts, oudgedienden en jonge honden, om te zien hoe onze sterke sector zich staande houdt in dit corona-tijdperk. Om te leren van elkaars insights en visies. Ter verbroedering en inspiratie. De geïnterviewde geeft met een prangende vraag het woord aan de volgende. Zo houden we deze ‘kettingbrief’ levend en relevant.

Tjeerd Roozendaal, HID (hoofdingenieur directeur) bij Rijkswaterstaat, voor PPO (Programma’s, Projecten en Onderhoud) stelt zijn vraag aan Martine Sonneveld, Manager Strategieteam Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam:“Ik vraag mij af wat deze stoere vrouw persoonlijk doet om deze crisis voor haar en haar medewerkers zo goed mogelijk te doorstaan. En, hoe zij daarin verantwoordelijkheid neemt.”

Martine: “Je ziet een verzakelijking van communicatie; enerzijds door het gebruik van videoconference tools en anderzijds door het gebrek aan tijd dat nu door medewerkers en mijzelf verdeeld moet worden tussen thuiswerken en er zijn voor het gezin. Ik probeer in de communicatie met mijn collega’s de menselijke maat te vinden; af en toe stiltes te laten vallen, een grap te maken. Niet te veel natuurlijk, want de verzakelijking levert ook winst op. Mensen maken sneller hun punt en zijn eerder bereid een compromis te sluiten. Simpelweg omdat het aan tijd en settings ontbreekt om de andere vormen van ‘overeenstemming bereiken’ te hanteren die we gewend zijn, zoals een meeting nog even evalueren bij de koffiemachine of het praatje in de lift.”

Welke thema’s hebben op dit moment de aandacht van jou en jouw team?

“Onze strategische adviseurs houden zich onder meer bezig met de autoluwe stad en toekomstbestendige assets. Samen met hen kijken we hoe we deze programma’s concreet kunnen voortzetten.”

Merk je dat je in deze tijd veel kunt bereiken samen, ongeacht de crisis?

“Ja, omdat we dezelfde belangen hebben. In de eerste plaats willen we allemaal dat het werk gewoon doorgaat. Je ziet dat de ambities van ons college op het gebied van duurzaamheid en onderhoud nog steeds groot zijn. En misschien is het juist nu wel de tijd om hier op slimme wijze op door te pakken. De essentie van ons werk verandert dus niet. Er zitten juist kansen in om nu bepaalde zaken te versnellen.”

Is dat nu anders in deze tijden?

“Eigenlijk is het nog hetzelfde, hoewel ik wel sneller handel en er sneller of eigenlijk makkelijker besluiten genomen kunnen worden op bepaalde punten. In hoogconjunctuur is het soms best ingewikkeld om transities en interventies door te voeren, omdat je druk bent met het opvoeren van de productie. Maar, wanneer productie onder druk staat, zie je kansen ontstaan. Het is dan van belang om voortgang aan te blijven moedigen om mensen gestimuleerd te houden.”

Hoe vertaal je die werkwijze naar het aanbestedingsbeleid van Amsterdam?

“In mijn functie ben ik ook verantwoordelijk voor het team Inkoop & Advies en ik zie dat we ook daar nog steeds doorgaan. Gemeente Amsterdam is een van de eersten geweest die heeft uitgesproken zo veel mogelijk voort te zetten. Opgaven op een portfolio-wijze in de markt zetten heeft hierbij goed geholpen. Op het gebied van ‘beheer en onderhoud’ van onze verhardingen hebben we de opgave zo vermarkt dat de werkzaamheden ook nú gestart worden. Aannemers staan klaar en willen graag door. Dat heeft te maken met de wijze van aanbesteden en de contractvormen die op samenwerking sturen. Er zijn in deze overeenkomsten weinig andere prikkels dan samenwerking en verduurzamen. Hoewel we hier al voor de coronacrisis mee bezig waren, zie je dat we deze mechanismes in deze tijd goed kunnen gebruiken en juist nu kunnen experimenteren in de praktijk; er gelden andere mechanismes die daar ruimte voor bieden.”

Hoe zie je de toekomst van bouwontwikkelingen in Amsterdam voor je?

“Positief! Hobbels zijn er om te nemen en ik zie dat als de verantwoordelijkheid van de gehele sector. Samen moeten we doorgaan om onze ambities waar te maken.”

Wat doet deze corona-periode met de bewustwording in de sector?

“Persoonlijk hoop ik dat opdrachtgevers bereid zijn om bepaalde thema’s expliciet en consequent te incorporeren, dat zij bijvoorbeeld steviger mogen uitstralen dat veiligheid en vakmanschap voorwaardelijk zijn op projecten, dat zij inherent verbonden zijn aan de reputatie van de sector.”

Welke rol kan Bewuste Bouwers daarin nemen?

“De opdrachtgever zou nog scherper deze vraag gesteld moeten krijgen: ‘wat brengt of schaadt het je om de gedragscode van Bewuste Bouwers te hanteren?’.”

Je zit in de Raad van Advies van Bewuste Bouwers; wat zou je vanuit die hoedanigheid willen meegeven aan de sector?

“De bouwsector heeft behoefte aan positieve keurmerken. Ze zorgen voor branding en een goed gevoel. We kunnen daar als opdrachtgevers en -nemers ongelooflijk onze schouders onder zetten. We hebben een hoop jong talent aan te trekken en kunnen het verschil maken. Ik wil mij hier graag nog meer over uitspreken!”

Welke vraag wil je stellen aan Robert Pleijsier, managing director van Pleijsier Bouw?

“Welke kansen zie jij en hoe stimuleer je jouw medewerkers in deze fase om die kansen ook aan te grijpen?”

Bezoekadres

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Postadres

Postbus 942
2700 AX Zoetermeer

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers staan voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en veiligheid op en rond de bouwplaats. Lees meer