YOU, ME, (VIR)US – Jan Kuijpers (Kuijpers Bouw Heteren) “De fundamentele waarde van Bewuste Bouwers wordt in deze tijd duidelijk"

Door: Barbara van Baarsel (Buro Barcode)

In deze portrettenreeks spreken we met mensen uit de bouwsector. We zijn in gesprek met brancheverenigingen, bouwbedrijven, ingenieurs, bestuurders, vastgoedexperts, oudgedienden en jonge honden, om te zien hoe onze sterke sector zich staande houdt in dit corona-tijdperk. Om te leren van elkaars insights en visies. Ter verbroedering en inspiratie. De geïnterviewde geeft met een prangende vraag het woord aan de volgende. Zo houden we deze ‘kettingbrief’ levend en relevant.

Henk Homberg, bestuursvoorzitter van Stichting Klantgericht Bouwen (SKB) en bouwnu.nl stelt zijn vraag aan Jan Kuijpers van Kuijpers Bouw Heteren“Beste Jan, kun jij je productie voortzetten en heb je je mensen voldoende aan het werk?”

Jan: “Ja, we hebben de mensen voldoende aan het werk. Sterker nog; we komen handen en voeten tekort vanwege efficiency verlies, en ook door extra aandacht ten gevolge van haperingen in levertijden en de complexiteit van onderbezette onderaannemers. Om alles gestructureerd te managen heb ik al een speciale ordner aangemaakt met de naam ‘Corona-map’. Het is belangrijk dat we al nadenken over een plan voor een gezonde herstelperiode die er hopelijk snel aan komt. Want, stapje voor stapje en heel gefaseerd moeten we de boel weer in gang krijgen met zijn allen.”

Hoe zijn de afgelopen weken geweest voor jou en jouw organisatie?

“Heel dynamisch en actief. Als Bewuste Bouwer is dat vanzelfsprekend; je kan dit niet aan je voorbij laten gaan. Gelukkig zijn wij proactief van aard en blijven we (nog) aan de bal! Het probleem is echter het effectueren van de dingen die je in gang wilt zetten; instrueren is niet moeilijk. Maar als een veiligheidshelm voorheen al niet onbetwistbaar was, dan kun je je voorstellen dat een 1,5 meter-regel toch een uitdaging is.”

Wat doe je daar dan concreet aan?

“We hebben heel veel communicatie en afstemming met leidinggevenden van onze projecten en betrekken daar gelijktijdig ook onze neven- en onderaannemers en ZZP’ers bij. Want in deze extreme situatie zullen we alle hens aan dek nodig hebben! Vanaf nu stellen we bijvoorbeeld speciale hesjes verplicht op alle bouwplaatsen; er staat zowel op dat er 1,5 meter afstand moet worden gehouden als een ‘duim’ als blijk van waardering voor de mensen.”

Hoe verloopt de communicatie richting de bouwprojecten en de omgeving?

“We hanteren de tools die Bewuste Bouwers aanreikt, zoals de normkaart Corona, en ook volgen we het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ van Bouwend Nederland. We zijn blij met de nieuwe normkaart en maken dankbaar gebruik van de Corona Communicatie toolbox. Deze hulpmiddelen nemen we in onze memo’s naar stakeholders mee. In Elst bouwen we aan een centrumlocatie en daar hebben we afstemming met de gemeente gehad hoe de omgeving te informeren over de mogelijke hinder van de bouwplaats. We begrijpen dat buurtbewoners de werkzaamheden bewuster ervaren nu ze meer thuis zijn.”

Hoe kijk jij als ondernemer naar deze situatie?

“Als ondernemer ben je het verplicht om actie te ondernemen om gezond te kunnen blijven functioneren. We hebben inmiddels drie speciale Corona-memo’s verzonden, ook naar opdrachtgevers, onze onderaannemers, nevenaannemers, ZZP’ers en andere stakeholders. Daarin staat onder andere de oproep om nuchter na te blijven denken om deze crisis beheersbaar te houden voor onze lopende projecten en ons bedrijf. We kunnen dit niet gelaten over ons heen laten komen, maar moeten veerkrachtig zijn en ons voorbereiden op het post-Coronatijdperk.”

En hoe zie jij die – hopelijk – nabije, maar ook de verre toekomst voor je voor de bouwsector?

“Wij hebben de beheersering voor ons bedrijf op niveau staan voor de nabije toekomst. Maar, op de langere termijn ontstaan wel zorgen; je wilt niet dat bouwprojecten onnodig worden stopgezet of dat investeringsstops noodzakelijk zijn. Daarom mijn oproep aan gemeenten om vergunningen af te blijven geven. Laten we vooral blijven bouwen!”

Zie jij nu al zaken die je in de bedrijfsvoering anders zult inrichten als de Coronastorm is gaan liggen?

“We zullen in ieder geval nauwgezet alle kosten doornemen om een nog betere efficiencyslag te maken. Dan heb ik het zelfs over de afweging om wel of geen jaarlijkse ISO-audit te laten uitvoeren. Ook wil ik kijken naar onze eigen rollenpatronen en klantgerichtheid; misschien moeten we daar anders mee omgaan. Kijk, het is een breed maatschappelijk en wereldwijd probleem en we zijn in een louterende tijd terechtgekomen. Er zijn weinig activiteiten en toch komen mensen meer tot elkaar in de goede zin. Onze geest wordt anders aangewend en daar ontstaan nieuwe ideeën en normen door, hopelijk kan dit qua bouwmores een positief effect scoren.”

Welke vraag wil je stellen aan Nico de Vries, bestuursvoorzitter van Bewuste Bouwers?

“Als Bewuste Bouwer hanteer je een way of life, je zit automatisch in de modus van bewust omgaan met de vijf pijlers uit de gedragscode. In deze tijd blijkt dat deze way of life nodig is om de crisis het hoofd te bieden. Je bent nu – nog meer dan eerst – bewust dat je te gast bent in de omgeving, dus zie je nog meer naar elkaar om, dat laatste geldt natuurlijk zeker ook voor alle collega’s op de bouwplaats. Je hebt respect voor elkaars werk, loopt elkaar niet in de weg en houd de bouwplaats geordend. Als dat al in je routine zat, maakt het dat makkelijker. Dat is wat mij betreft een fundamentele grondwaarde van Bewuste Bouwers. Maar, bij de oprichting, meer dan 10 jaar geleden, was die noodzaak anders. Daarom mijn vraag: zijn we nu met de wijzigingen binnen de normstellingen onbewust aan het toegroeien naar dat nodige bewustzijn?”

Bezoekadres

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Postadres

Postbus 942
2700 AX Zoetermeer

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers staan voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en veiligheid op en rond de bouwplaats. Lees meer