YOU, ME, (VIR)US – Ilja Werkhoven (NEVAP) “Gebruik deze tijd om straks voorbereid verder te gaan”

Door: Barbara van Baarsel (Buro Barcode)

In deze portrettenreeks spreken we met mensen uit de bouwsector. We zijn in gesprek met brancheverenigingen, bouwbedrijven, ingenieurs, bestuurders, vastgoedexperts, oudgedienden en jonge honden, om te zien hoe onze sterke sector zich staande houdt in dit corona-tijdperk. Om te leren van elkaars insights en visies. Ter verbroedering en inspiratie. De geïnterviewde geeft met een prangende vraag het woord aan de volgende. Zo houden we deze ‘kettingbrief’ levend en relevant.

De vraag van Richard Massar, woordvoerder van Bouwend Nederland aan Ilja Werkhoven, directeur Nevap: “Welke mogelijkheden ten aanzien van de ‘verduurzamingsopgave’ zie jij nu in onderhoud & renovatie om onze gezamenlijke sector aan de gang te houden?” 

Ilja: “Wat een mooie vraag. Want alleen in de keten kunnen we de verduurzamingsopgave echt aanpakken. Voor de beleggers en beheerders zien we nog altijd bij verduurzamingstrajecten de struggle met split incentives. Het kunnen waarderen van het adaptief vermogen van gebouwen is volgens mij een interessant instrument. Want juist daarmee komen de resultaten van onderhoud en renovatie in de boeken terecht als opbrengsten (waarde-behoud van een vastgoedportefeuille) en niet uitsluitend als kosten. En gelukkig zijn deze instrumenten al wetenschappelijk ontwikkeld.  Juist nu, in deze crisis, kun je dit in de praktijk toepassen. Nieuwe transacties liggen nagenoeg stil, tijd om naar de huidige portefeuille te kijken. Met een instrument als de Toekomstwaarde Vastgoed kunnen positieve duurzame businesscases en renderende portefeuilles samen komen.”

Welke geluiden krijg jij te horen uit de vastgoedexploitatiesector?

“Organisaties gaan verschillend om met de coronacrisis. Waar de een zegt ‘het kost hele werkdagen, want onze dienstverlening is geënt op snel handelen in de praktijk’, hebben andere partijen business as usual: ‘Beslissingen worden sneller genomen, dus ik werk eigenlijk heerlijk door’. Maar er is ook veel werk doordat uitstel van betaling wordt aangevraagd voor huur van winkels en woningen. Na wat doorvragen blijken toch veel opdrachten te worden uitgesteld, omdat onduidelijk is wanneer de uitvoering kan beginnen. Het voorbereiden en klaarzetten worden inherent daaraan ook uitgesteld. Een enkeling kijkt naar de wat langere termijn: ‘We helpen andere partijen in onze keten die het zwaar hebben. Want we komen alleen sterker uit deze crisis, als we er samen uitkomen’.”

Waar kan de vastgoedexploitatiesector zich volgens jou op voorbereiden?

“De wereld vertraagt door het coronavirus, maar stopt niet met draaien. We gaan straks weer verder. We zitten volop in een maatschappelijke transitie. Het wordt anders, daar kunnen we nu nog invloed op uitoefenen met goede interventies. Gebruik deze tijd om straks goed voorbereid verder te kunnen gaan. Zet klaar wat je in de planning hebt, of deel jouw komende opdrachten nu alvast, zodat we straks gelijk kunnen starten. Zo loop je voorop in de nieuwe ontwikkelingen.

Ik zie drie onomkeerbare trends die nu zichtbaar worden en die zich as we speak versneld ontwikkelen:
1. Maatschappelijk relevant zijn als organisatie;
2. Gezonde en veilige gebouwen waar we langer zullen zijn;
3. Transparantie van data.
 
In de vastgoedexploitatie ontstaan er in de nabije toekomst nieuwe werkmethoden en een urgentie om de ingeslagen digitale weg steviger neer te zetten. We leven nu in tijden van onzekerheid. Ik wens alle organisaties toch ook een goede voorbereiding op de kansen en nieuwe business die er, naast het zware weer, aankomen.”  

Als voorzitter van de Raad van Advies van Bewuste Bouwers heb je vast ook ideeën over hoe bouwplaatsen juist nu met hun omgeving kunnen omgaan?

“De kracht van Bewuste Bouwers zit ‘m voor mij in de interactie met de omgeving; dat je kunt uitleggen wat je bouwt, met wie je bouwt, hoe je bouwt en hoe je daarbij rekening houdt met hun veiligheid en het milieu. Uitvoerders merken dan dat de tolerantie in de omgeving groter is voor eventuele overlast. Met het coronavirus is het van belang om de omgeving te laten zien hoe vakmensen 1,5 meter afstand bewaken in het werk en hoe hinder nog meer beperkt wordt. Veel mensen zitten immers noodgedwongen thuis en horen en zien meer dan anders. Het vereist absoluut aanpassingen en vergt bereidwilligheid van alle partijen.”

Tenslotte: welke vraag heb je voor Henk Homberg, bestuursvoorzitter van Stichting Klantgericht Bouwen en bouwnu.nl? 

“Deelnemers van Bewuste Bouwers dragen bij aan de resultaten van de beleggers en eigenaren van vastgoed via BREEAM en GRESBscore. Hoe zie jij toekomstmogelijkheden om bijvoorbeeld de scores van bouwnu.nl verder te gaan gebruiken in de zakelijke omgeving? En wat zie je bouwbedrijven nu doen als het gaat om corona en klantgericht bouwen?”

Bezoekadres

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Postadres

Postbus 942
2700 AX Zoetermeer

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers staan voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en veiligheid op en rond de bouwplaats. Lees meer