YOU, ME, (VIR)US – Henk Homberg (SKB en Bouwnu) “Is het echt zo erg dat de omgeving nu meer ervaart van bouwprojecten?”

Door: Barbara van Baarsel (Buro Barcode)

In deze portrettenreeks spreken we met mensen uit de bouwsector. We zijn in gesprek met brancheverenigingen, bouwbedrijven, ingenieurs, bestuurders, vastgoedexperts, oudgedienden en jonge honden, om te zien hoe onze sterke sector zich staande houdt in dit corona-tijdperk. Om te leren van elkaars insights en visies. Ter verbroedering en inspiratie. De geïnterviewde geeft met een prangende vraag het woord aan de volgende. Zo houden we deze ‘kettingbrief’ levend en relevant.

De eer valt te beurt aan Henk Homberg, bestuursvoorzitter van Stichting Klantgericht Bouwen (SKB) en bouwnu.nl om het stokje over te nemen van Ilja Werkhoven, directeur NEVAP. Allereerst de vraag van Ilja aan Henk: "Deelnemers van Bewuste Bouwers dragen bij aan de resultaten van de beleggers en eigenaren van vastgoed via BREEAM. Wellicht zie jij – juist nu – toekomstmogelijkheden om bijvoorbeeld de scores van bouwnu.nl te gaan gebruiken in de zakelijke omgeving…”

Henk: “Dit lijkt mij een goed moment om te vertellen dat een grote  gebiedsontwikkelaar gaat samenwerken met SKB. We zien gelukkig steeds meer ontwikkelaars waarde hechten aan wat consumenten vinden van bouwbedrijven. Vaak wordt gewerkt  met vaste bouwpartners; deze bedrijven worden niet ‘afgestraft’ wanneer consumenten in hun feedback ontevreden blijken te zijn over de klantgerichtheid, maar de ontwikkelaar wil de feedback als instrument inzetten ter verbetering! Dat kunnen we met elkaar voor elkaar krijgen. Daarom denk ik dat steeds meer partijen  interesse zullen hebben in tevredenheidsmetingen van SKB en bouwnu.nl, niet in de laatste plaats vanwege de wet kwaliteitsborging en de wens voor meer transparantie in de bouw – dat is zowel voor de consumenten- als de zakelijke markt relevant.”

Hoe kijk jij naar de huidige situatie in de woningbouwsector, gezien het coronavirus?

“Ik heb het idee dat bouwbedrijven heel serieus bezig zijn om hun medewerkers en onderaannemers te beschermen. Ondertussen gaan ze ook zoveel mogelijk door met bouwen.”

Heb jij, ook als voormalig directievoorzitter van ERA Contour, adviezen voor bedrijven in deze tijd?

“Blijf zorgvuldig te werk gaan en heb begrip voor elkaar. Ook als corporatiedirecteuren besluiten om renovatiewerkzaamheden in bijvoorbeeld zorginstellingen uit te stellen, kan ik dat begrijpen; jouw medewerkers komen bij al die mensen over de vloer. We moeten onze vakmensen en ook de (vaak wat oudere mensen die in dit soort gebouwen wonen) beschermen. Ondanks dat uitstel niet in ons voordeel werkt, zou ik in dit soort specifieke kwesties daar wel voor kiezen. Let op: het moet niet doorslaan, er zijn genoeg projecten – zoals werk aan de gevel, die gewoon door kunnen gaan, zo lang je die 1,5 meter afstand tot elkaar kunt bewaken.”

Ondertussen zijn veel mensen noodgedwongen thuis en zullen zij bouwprojecten in hun buurt meer ‘ervaren’. Hoe kijk je daar als netwerkpartner van Bewuste Bouwers tegenaan?

“Is het nu zo erg dat de omgeving de werkzaamheden meer beleeft? De bouwplaatsen kunnen op zich een half uurtje later starten, om 07:30 uur, omdat zij in de middag ook geen last van files zullen hebben en dus een half uurtje langer bezig kunnen zijn. Ik denk dat de bouw nu juist zorgt voor afleiding, bedrijvigheid, saamhorigheid. Ik kan genoeg projecten opnoemen waarbij de buurt bij oplevering teleurgesteld was dat de bouw klaar was. In deze tijd kan ik mij voorstellen dat we dit vaker tegen zullen komen. Want stel je voor dat je nu in een nieuwbouwwoning bent ingetrokken en er zijn nog volop werkzaamheden om jou heen zijn om de wijk te realiseren, dan word je daar toch blij van? Het zou heel vervelend zijn als dit soort projecten stil komen te liggen. Ik denk dat het wél van belang is dat bouwers communiceren met hun omgeving, middels een extra flyer, een mailtje of een nieuwsbrief. Laten we vooral de menselijke maat voorrang geven en in gesprek blijven, dan zal van overlast weinig sprake zijn. Bedrijven die zijn aangesloten bij Bewuste Bouwers hebben daar zeker oog voor!”

Waar kan de woningbouwsector zich op voorbereiden voor het post-Coronatijdperk?

“Het is nu eenmaal zo dat er een woningtekort is in Nederland, we hebben zo’n 350.000 woningen te weinig. Dat aantal loopt alleen maar op. Tegelijkertijd bestaat de kans dat de hypotheekrente stijgt vanwege de crisis. Er kan dus veel vraag zijn naar woningen, maar als de leencapaciteit minder wordt, zal dat effect hebben op de vraag. De bouwsector heeft al wat klappen gekregen door het stikstofdossier en de PFAS-maatregelen. En toch blijft er een woonbehoefte die vervuld moet worden, al is het alleen al vanwege de bevolkingsgroei. Dus, ik verwacht niet dat we ons voor de langere termijn enorme zorgen hoeven te maken, er is werk zat. Wel moeten we zorgen dat we vakmensen behouden en blijven opleiden om in het post-Coronatijdperk onverminderd door te kunnen gaan.”

Zie jij kansen?

“De vorige crisis gaf meer kansen om je als ondernemer te onderscheiden! Je kon innovatief zijn en nieuwe business modellen creëren, ook op digitaal vlak lagen er mogelijkheden. Maar als alles stil komt te liggen kun je nog zo’n mooie fabriek bedenken voor prefab toepassingen, je moet daar ook afzet voor hebben. En toch, ik ben geen doemdenker en natuurlijk zie ik kansen; al is het alleen al op het gebied van thuiswerken voor de vele kantoorfuncties in de bouw. Ik heb nog nooit zo vaak het woord ‘Teams’ gehoord! Laten we hopen dat we er gewoon allemaal goed dooreen komen en verder kunnen met de ambities die er liggen.”

Welke vraag wil je stellen aan directeur Jan Kuijpers van Kuijpers Bouw & Ontwikkeling?

“Beste Jan, hoe ga jij om met de productie momenteel? Kun je het voortzetten en heb je je mensen voldoende aan het werk? Zo niet, welke maatregelen tref je daarvoor?”

Bezoekadres

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Postadres

Postbus 942
2700 AX Zoetermeer

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers staan voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en veiligheid op en rond de bouwplaats. Lees meer